Start 2018-08-21T14:10:11+00:00

Varför ska vi prata om mens?

Mens har länge varit ett tabubelagt ämne. Det har varit något skamfyllt, pinsamt eller till och med orent. Så varför är det så viktigt att prata om mens?

När mens är någon skamfyllt leder det ofta till skamkänslor kopplat till den egna kroppen, vilket påverkar både vår självkänsla och psykiska hälsa. Det innebär dessutom att vi inte vågar prata eller fråga om mens, vilket leder till att vi inte lär oss om våra egna kroppar och inte förstår, eller vågar be om hjälp, när vi får problem eller sjukdomar. Genom att helt enkelt prata om mens minskar vi den tabu som finns, samtidigt som vi lär oss mer om oss själva och våra kroppar.

Vad är mens?

Mens är så mycket mer än bara en blödning varje månad. Visste du att mens till stor del består av slemhinnor? Eller att mensvärk inte beror på själva blödningen, utan på att livmodern får träningsvärk?

I den här fyra minuter långa filmen förklarar vi allt du behöver veta om mens och menscykeln.

Om Mensfilmen →

Varför finns Lingonkollektivet?

Lingonkollektivet startades våren 2016 av fyra studenter vid Linköpings universitet eftersom de alla såg ett behov av att prata mer om mens och bryta de menstabun som finns i samhället. Visionen var att genom mer menssnack öka respekten för menstruerande kroppar. En vision som fortfarande kvarstår.

Genom att använda oss av kreativa, deltagande och inkluderande metoder vill vi att personer av alla kön ska bli mer menskunniga.

Läs mer →