About Lingonkollektivet

Lingkollektivet är en ideell förening som arbetar för att minska tabut och öka kunskapen kring mens och livmoderbärare.