Projekt & kampanjer 2018-08-20T09:21:23+00:00
Mensfläck i trosa

Projekt & kampanjer

Lingonkollektivet har sedan starten drivet flera projekt och kampanjer som alla syftar till att öka kunskapen och bryta tabut kring mens.

Mensdagen 2018 hos Eugeniadotters

Mensdagen

Ända sedan starten 2016 har vi uppmärksammat Internationella Mensdagen varje år. 28 maj är datumet då vi alltid bjuder till samtal om mens!

Läs mer →

Mensfilmen

Mensfilmen

Mensfilmen skapades inom ramarna för ett projekt som hette “Det är ju bara menskligt”. Filmen skapades för att göra menskunskap tillgängligt. Mångfald, kroppstyper och funktionsperspektiv kände vi var viktigt, då det annars avsaknas i mångt och mycket.

Läs mer →

Riktlinjer för endometrios – Det räcker inte

Det räcker inte

I februari 2016 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för endometrios. Tillsammans med flera andra organisationer genomförde vi kampanjen Det räcker inte under maj 2017, eftersom vi ansåg Socialstyrelsens remissversion inte var tillräcklig.

Läs mer →

Mensskyddsveckan

Mensskyddsveckan

Mensskyddsveckan var en kampanj på sociala medier vars syfte var att visa och diskutera olika mensskydd och lägga tyngd på att mensskydd är ett personligt val efter vad som fungerar bäst för dig och din kropp.

Läs mer →