Det räcker inte 2018-08-20T09:24:48+00:00

Project Description

Riktlinjer för endometrios – Det räcker inte

Det räcker inte

I februari 2016 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för endometrios. I mars 2018 publicerade Socialstyrelsen en remissversion av riktlinjerna.

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar uppskattningsvis 200 000 livmodersbärare och vi anser därför att Sverige har ett ansvar att ge dessa personer en respektfull och rättvis vård. Tillsammans med flera andra organisationer genomförde vi kampanjen Det räcker inte under maj 2017, eftersom vi ansåg remissversionen inte var tillräcklig.

Genom sociala medier genomförde vi en namninsamling och skickade tillsammans med omkring 3000 privatpersoner in en gemensam kommentar till remissversionen av de nationella riktlinjerna för endometrios. Socialstyrelsens slutversion av riktlinjerna kommer att publiceras i slutet av 2018, så det återstår att se ifall riktlinjerna räcker, eller om kampanjen behöver gå in i ett nytt skede.