Vad vi gör 2018-08-20T09:21:56+00:00
Mens – pinsamt, skam och tabu

För ökad kunskap och minskad tabu kring mens

Lingonkollektivet startades våren 2016 av fyra studenter vid Linköpings universitet eftersom de alla såg ett behov av att prata mer om mens och bryta de menstabun som finns i samhället. Visionen var att genom mer menssnack öka respekten för menstruerande kroppar. En vision som fortfarande kvarstår.

Genom att använda oss av kreativa, deltagande och inkluderande metoder vill vi att personer av alla kön ska bli mer menskunniga.

Mer kunskap om mens

Projekt & kampanjer

Lingonkollektivet har sedan starten drivet flera projekt och kampanjer som alla syftar till att öka kunskapen och bryta tabut kring mens. Vi tror att det bästa sättet att göra detta är genom att ta mens in i det fysiska rummet, men självklart finns vi även i det digitala rummet.

Läs mer →

Victoria Manfred

Opinionsbildning

Mens har aldrig fått ta den plats den förtjänar. I skolan ingår bara en timmes obligatorisk mensundervisning, inom vården har extremt lite pengar gått till forskning kring mens och mensrelaterade sjukdomar, och menssnacket har lyst med sin frånvaro inom både media och i det vardagliga livet. En del av vårt uppdrag är att förändra detta.

Lingonkollektivet i media →

Föreläsning om mens

Föreläsningar

Vill du lära dig mer om mensens historia, hur mensen kan påverka vårt mående, eller hur du gör din arbetsplats menssäkrad? Vi har gemensamt en bred kunskap om mens, mensrelaterade sjukdomar, mensens roll i samhället och mycket mer. Boka en föreläsning eller workshop med oss! Vi anpassar gärna innehåll och längd efter dina önskemål.

Boka oss →